سایت ورزشی ساحـــــل سیاهرودسر

سایت ورزشی ساحـــــل سیاهرودسر
طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب با موضوع «تمرینات تیــم» ثبت شده است

  • ** ADMIN **
  • ** ADMIN **

در تاریخ  21/09/1393


دومین تمرین ساحل در روز جمعه برگزار گردید. که تمرینی بسیار عالی و خوبی بود.

 امروز سرمربی تیم آقای محمود فلاح استارت تمرین....

  • ** ADMIN **

در تاریخ     07.09.1393
سومین تمرین ساحل در روز جمعه برگزار گردید. که تمرینی بسیار راضی کننده ای بود.

امروز تمرینی بسیار عالی و راضی کننده ای بود ......

  • ** ADMIN **

 در تاریخ  1393/08/30


 دومین تمرین ساحل در روز جمعه برگزار گردید. که تمرینی بسیار عالی و خوبی بود.

 امروز سرمربی تیم آقای محمود فلاح استارت تمرین....

  • ** ADMIN **

شروع اولین تمرین ساحل در تاریخ 23/08/1393

  • ** ADMIN **